Cultúr Ársa na nGael don 21ú hAois
Cart 0

An Luath-Chríostaíocht in Éirinn / Early Christianity in Ireland

Bhí luath-Chríostaíocht in Éirinn an-éagsúil ón gCríostaíocht atá againn inniu.

Early Irish Christianity was very different from the Christianity we have today.