Cultúr Ársa na nGael don 21ú hAois
Cart 0

An Scéal 'Cath Almaine' mar Fhuinneog ar Éirinn Luath-Chríostaí / The Saga of 'The Battle of Allen' as a Window on Early Christian Ireland

Ginealas / Genealogy Miotas / Mythology Stair / History

A chairde go léir! / Hi everybody!

Roinnigí é seo le bhur dtoil.  /  Please share this.

Tá m'alt faoin scéal seo ar fáil saor in aisce anois ag:  /  My article about the saga known as "The Battle of Allen" is now available for free at:

Cath Almaine

Le gach dea-ghuí / Best,

Gearóid / Jerry

 

 Older Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published